ความวิตกกังวลจากโรคโควิด-19

ความวิตกกังวลจากโรคโควิด-19 เป็นแค่ ‘ความรู้สึก’ หรือเป็น ‘โรค’ กันแน่

โรคโควิด-19 ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตหลายอย่าง ที่นำมาซึ่งความวิตกกังวล อย่าปล่อยให้ความวิตกกังวลจากโรคโควิด-19 บั่นทอนคุณ ต่อไปนี้คือวิธีดีๆ