ท่าโยคะ

5 ท่าโยคะบรรเทาอาการซึมเศร้า

ท่าโยคะ ง่ายๆ ต่อไปนี้ สามารถช่วยทำให้ร่างกายและจิตใจของคุณสดชื่นขึ้น สำหรับช่วยต้านอาการของโรคซึมเศร้าที่อาจกำลังจู่โจมคุณ มีงานวิจัยที่บ่งชี้ว่า

สัญญาณโรคซึมเศร้า

9 สัญญาณโรคซึมเศร้า ที่คุณอาจไม่เชื่อแต่มัน..ใช่

สัญญาณโรคซึมเศร้า ไม่ได้มีเพียงอาการหดหู่หรือเศร้าซึมอย่างรุนแรง จนเราสังเกตได้เท่านั้น แต่อาจมีอาการบางอย่างที่บ่งบอกถึงโรคซึมเศร้า โดยที่เราอาจไม่รู้ตัวเลยก็เป็นได้ โรคภัยไม่ได้คุกคามเราแต่เพียงร่างกาย